Conexión con bases de datos Oracle

Especifica as opcións de acceso a bases de datos Oracle.

Base de datos Oracle

Utilice un controlador JDBC para acceder a bases de datos Oracle desde Solaris ou Linux, e ODBC para acceder desde Microsoft Windows.

Introduza a localización do servidor de base de datos Oracle na caixa URL da fonte de datos. A sintaxe do URL depende do tipo de base de datos. Para obter máis información, consulte a documentación do controlador JDBC.

A sintaxe do URL para bases de datos Oracle é:

oracle:thin:@nomeservidor:porto:nome_basededatos

Nome da base de datos Oracle

Introduza o nome da base de datos Oracle.

URL de servidor

Introduza o URL do servidor da base de datos.

Número de porto

Introduza o número de porto do servidor da base de datos.

Controlador JDBC para Oracle

Introduza o nome do controlador JDBC.

Proba de clase

Proba a conexión coa configuración actual.

Autenticación

Asistente de bases de datos

Axúdenos, por favor!