MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

Conectar usando ODBC (Open Database Connectivity)

Conecta con fontes de datos ODBC definidas nun nivel do sistema.

Conectar usando JDBC (Java Database Connectivity)

Conecta con fontes de datos JDBC definidas nun nivel do sistema.

A seguinte páxina do asistente é diferente dependendo de se escolle ODBC ou JDBC:

Conexión con ODBC

Conexión con JDBC

Autenticación

Asistente de bases de datos

Precisamos da súa axuda!