Conexión con MySQL

Especifica as opcións para bases de datos MySQL.

Conectar usando ODBC (Open Database Connectivity)

Conecta con fontes de datos ODBC definidas nun nivel do sistema.

Conectar usando JDBC (Java Database Connectivity)

Conecta con fontes de datos JDBC definidas nun nivel do sistema.

A seguinte páxina do asistente é diferente dependendo de se escolle ODBC ou JDBC:

Conexión con ODBC

Conexión con JDBC

Autenticación

Asistente de bases de datos

Precisamos da súa axuda!