Conexión con JDBC

Especifica as opcións para o acceso a bases de datos JDBC.

Exemplos de JDBC

Pode usar un controlador JDBC para conectarse con bases de datos JDBC desde LibreOffice. A clase de controlador fornécea o fabricante da base de datos. Dous exemplos de bases de datos JDBC son Oracle e MySQL.

Icona Nota

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


Base de datos Oracle

Utilice un controlador JDBC para acceder a bases de datos Oracle desde Solaris ou Linux, e ODBC para acceder desde Microsoft Windows.

Na caixa URL da fonte de datos, introduza a localización do servidor de base de datos Oracle. A sintaxe do URL depende do tipo de base de datos. Para obter máis información, consulte a documentación do controlador JDBC.

A sintaxe do URL para bases de datos Oracle é:

oracle:thin:@nomeservidor:porto:nome_basededatos

Base de datos MySQL

The driver for the MySQL database is available on the MySQL web site.

A sintaxe para bases de datos MySQL é:

mysql://hostname:port/database_name

URL da fonte de datos

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

Controlador JDBC

Enter the name of the JDBC driver.

Icona Aviso

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice - Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Proba de clase

Proba a conexión coa configuración actual.

Autenticación

Asistente de bases de datos

Precisamos da súa axuda!