Asistente de bases de datos

O asistente da base de datos crea un ficheiro de base de datos que contén información sobre a base de datos.

O número de pasos de que consta o asistente de bases de datos depende do tipo de base de datos e da operación.

Select Database

Crea novas bases de datos, abre ficheiros de bases de datos ou conéctase con bases de datos existentes.

Gardar e proseguir

Especifica se desexa rexistrar a base de datos, abrila para editala ou introducir unha nova táboa.

Configurar conexión con ficheiros de texto

Configurar conexión con LDAP

Configurar conexión con dBASE

Configurar conexión con JDBC

Configurar conexión con bases de datos Oracle

MariaDB and MySQL Connection

Configuración de ODBC

Configurar conexión con follas de cálculo

Cancelar

Premendo en Cancelar péchase a caixa de diálogo sen gardar ningunha alteración.

Volver

Observe a selección realizada na caixa de diálogo anterior. Non se alterou a configuración. Este botón só se poderá activar a partir da páxina dúas.

Seguinte

Prema no botón Seguinte e o asistente usa a configuración do diálogo actual e continúa para o paso seguinte. Se estiver no derradeiro paso, este botón tórnase Crear.

Precisamos da súa axuda!