Configuración adicional

Especifica opcións adicionais das fontes de datos.

Para acceder a esta orde...

Na xanela do ficheiro de base de datos, escolla Editar - Base de datos - Propiedades, prema no separador Configuración adicional


A dispoñibilidade dos seguintes controis depende do tipo de base de datos:

Nome de servidor

Introduza o nome do servidor que contén a base de datos; por exemplo, ldap.server.com.

Número de porto

Introduza o número de porto do servidor que hospeda a base de datos.

Controlador JDBC para MySQL

Introduza o nome do controlador JDBC para bases de datos MySQL.

Conxunto de caracteres

Seleccione o conxunto de caracteres que desexa usar para visualizar a base de datos en LibreOffice. Esta configuración non afecta a base de datos. Para usar o conxunto de caracteres predefinido do sistema operativo, seleccione "Sistema".

Icona Nota

Text and dBASE databases are restricted to character sets with a fixed-size character length, where all characters are encoded with the same number of bytes.


Controlador JDBC para Oracle

Introduza o nome do controlador JDBC para bases de datos Oracle.

Configuración de controlador

Especifica opcións adicionais de controlador.

Usar catálogo para bases de datos baseadas en ficheiros

Uses the current data source of the catalog. This option is useful when the ODBC data source is a database server. Do not select this option if the ODBC data source is a dBASE driver.

Base DN

Introduza o punto de inicio de busca da base de datos LDAP, por exemplo, dc=com.

Número máximo de rexistros

Introduza o número máximo de rexistros que desexa cargar ao acceder ao servidor LDAP.

Mostrar tamén os rexistros eliminados

Mostra todos os rexistros dun ficheiro, incluíndo os marcados como eliminados. Se selecciona esta caixa de verificación, non pode eliminar rexistros.

Icona Nota

In dBASE format, deleted records remain in the file.


Icona Suxestión

Para ver os cambios realizados na base de datos, peche a conexión coa base de datos e conéctese de novo.


Índices

Opens the Indexes dialog, where you can organize the table indexes in the current dBASE database.

O texto contén cabeceiras

Seleccione esta caixa de verificación se a primeira liña do ficheiro de texto contén nomes de campos.

Separador de campo

Introduza ou seleccione o carácter que separa os campos de datos no ficheiro de texto.

Separador de texto

Introduza ou seleccione o carácter que identifica un campo de texto no ficheiro de texto. Non pode utilizar o mesmo carácter como separador de campo.

Separador de decimais

Introduza ou seleccione o carácter usado como separador decimal no ficheiro de texto, por exemplo, un punto (0.5) ou unha coma (0,5).

Separador de millares

Introduza ou seleccione o carácter usado como separador de millares no ficheiro de texto, por exemplo, unha coma (1,000) ou un punto (1.000).

Extensión do ficheiro

Seleccione o formato do ficheiro de texto. A extensión seleccionada afecta a configuración predefinida desta caixa de diálogo.

Precisamos da súa axuda!