Propiedades avanzadas

Especifica propiedades avanzadas para a base de datos.

Para acceder a esta orde...

escolla Editar - Base de datos - Propiedades e prema no separador Propiedades avanzadas


Valores xerados

Especifica as opcións dos valores xerados automaticamente en novos rexistros de datos.

Configuración especial

Especifica como pode traballar con datos en bases de datos.

Precisamos da súa axuda!