dBASE

Especifica as opcións para bases de datos MySQL.

Para acceder a esta orde...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties.


Para definir relacións entre táboas en LibreOffice utilice JDBC ou ODBC.

Visualización de rexistros inactivos

Mostra os rexistros dun ficheiro, incluíndo os marcados como eliminados. Se selecciona esta caixa de verificación, non pode eliminar rexistros.

In dBASE format, deleted records remain in the file.

Para ver os cambios realizados na base de datos, peche a conexión coa base de datos e despois conéctese de novo.

Conxunto de caracteres

Select the code conversion that you want to use to view the database in LibreOffice. This does not affect the database. Choose "System" to use the default character set of your operating system. Text and dBASE databases are restricted to character sets with a fixed-size character length, where all characters are encoded with the same number of bytes.

Usar restricións de nomeamento de SQL92

Nas fontes de datos, só permite nomes con caracteres que se axusten ás restricións de nomeamento de SQL92. Cada nome debe comezar por letra minúscula, maiúscula ou cun subliñado (_). Os demais caracteres poden ser letras ASCII, subliñados e números.

Índices

Opens the Indexes dialog, where you can organize the table indexes in the current dBASE database.

Precisamos da súa axuda!