Data sources in LibreOffice

Selección de axenda de enderezos

En LibreOffice pode rexistrar fontes de datos diferentes. Deste xeito o contido dos campos de datos está dispoñíbel para o seu uso en varios campos e controis. A axenda de enderezos do sistema é un exemplo de fonte de datos.

Os modelos e asistentes de LibreOffice usan campos para o contido da axenda de enderezos. Se os activa, os campos xerais dos modelos substitúense automaticamente polos campos da fonte de datos da axenda de enderezos.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Abrir fonte de datos

Precisamos da súa axuda!