Formatado de tipos

No explorador da fonte de datos, pode copiar unha táboa arrastrándoa ata o depósito. A caixa de diálogo Formatado de tipos é a terceira xanela da caixa de diálogo Copiar táboa.

Caixa de lista

Lista os campos de datos que se incluirán na táboa copiada.

Información sobre columnas

Nome de campo

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

Tipo de campo

Select a field type.

Lonxitude

Enter the number of characters for the data field.

Número de decimais

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

Valor predefinido

Select the default value for a Yes/No field.

Recoñecemento automático

LibreOffice pode recoñecer automaticamente o contido dos campos ao copiar táboas de bases de datos arrastrando e soltando.

(máx.) liñas

Introduza o número de liñas que desexa usar para o recoñecemento automático.

Auto

Activa o recoñecemento automático.

Precisamos da súa axuda!