Aplicar columnas

O explorador da fonte de datos permite copiar unha táboa arrastrándoa ata o depósito. A caixa de diálogo Aplicar columnas é a segunda xanela da caixa de diálogo Copiar táboa.

Columnas dispoñíbeis

Caixa de lista esquerda

Lists the available data fields that you can include in the copied table. To copy a data field, click its name, and then click the > button. To copy all of the fields, click the >> button.

Caixa de lista dereita

Lista os campos que desexa incluír na táboa copiada.

Botóns

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

Páxina seguinte

Precisamos da súa axuda!