Copia de consulta ou táboa a través de arrastrar e soltar

Se arrastra e solta unha consulta ou táboa, ábrese a caixa de diálogo Copiar táboa, que permite definir as opcións de copia de consultas ou táboas.

Para acceder a esta orde...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


A caixa de diálogo Copiar táboa permite:

Pode copiar na mesma base de datos ou entre bases de datos diferentes.

Copiar táboa

Para copiar unha táboa, arrástrea e sóltea na área de táboas da xanela dun ficheiro de base de datos. Aparecerá a caixa de dialogo Copiar táboa .

Aplicar columnas

O explorador da fonte de datos permite copiar unha táboa arrastrándoa ata o depósito. A caixa de diálogo Aplicar columnas é a segunda xanela da caixa de diálogo Copiar táboa.

Formatado de tipos

No explorador da fonte de datos, pode copiar unha táboa arrastrándoa ata o depósito. A caixa de diálogo Formatado de tipos é a terceira xanela da caixa de diálogo Copiar táboa.

Precisamos da súa axuda!