Táboas

Table data edit mode allows you to see your data as rows of records, with optional filtering and sorting of that data. In this mode, you can also enter new records, make changes to, and delete existing records.

Na Axuda do LibreOffice pode encontrar máis información sobre os seguintes temas:

Crear ou editar deseño de táboa

Texto

Esta sección contén información sobre como explorar en táboas de bases de datos e sobre como editalas.

Localizar rexistro

Ordenación e filtraxe de datos

Relacións, chave primaria e externa

Menús de contexto de táboa

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Precisamos da súa axuda!