Deseño de formulario

Para expandir un documento de LibreOffice nun formulario só ten que engadir un ou máis controis.

A barra de ferramentas Controis de formularios contén as funcións necesarias para editar un formulario. Pode encontrar máis funcións nas barras Deseño de formulario e Máis controis.

In form design mode you can include controls, apply properties to them, define Form properties, and define subforms.

The Form Navigator iconIcon on the Form Design bar opens the Form Navigator.

The Open in Design Mode iconIcon allows you to save a form document so that it always opens in form design mode.

If there is an error when assigning properties to the objects contained in the form (for example, when assigning a non-existent database table to an object), a corresponding error message appears. This error message may contain a More button. If you click on More, a dialog displaying more information about the current problem appears.

Precisamos da súa axuda!