Falta un elemento

Ao abrir unha consulta en que xa non hai táboas ou campos, aparece a caixa de diálogo Falta un elemento. Esta caixa de diálogo identifica a táboa ou campo que falta e que non se pode interpretar e permite decidir como continuar o procedemento.

Para acceder a esta orde...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.
If the referenced fields no longer exist, you see this dialog.


Como continuar

Hai tres opcións dispoñíbeis:

Abrir a consulta na visualización de imaxe

Permite abrir a consulta na visualización de deseño a pesar dos elementos que faltan. Esta opción tamén permite especificar se é preciso ignorar outros erros.

A consulta ábrese na visualización de deseño (a interface gráfica). As táboas que faltan aparecen baleiras e os campos non válidos aparecen cos seus respectivos nomes (non válidos) na lista de campos. Isto permítelle traballar cos campos que causaron o erro.

Abrir a consulta na visualización SQL

Allows you to open the query design in the SQL Mode and to interpret the query as a Native SQL. You can only quit the native SQL mode when the LibreOffice statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist).

Non abrir a consulta

Permite cancelar o procedemento e especificar que a consulta non debe abrirse. Esta opción corresponde á función do botón da caixa de diálogoCancelar.

Ignorar tamén erros semellantes

Se seleccionou a primeira opción e aínda desexa abrir a consulta na visualización de imaxes a pesar de que falten elementos, pode especificar que outros erros ignorar. Así, no proceso de abertura actual non se mostrará ningunha mensaxe de erro se non é posíbel interpretar de forma correcta a consulta.

Precisamos da súa axuda!