Consultas

Unha «consulta» é unha visualización especial dunha táboa. As consultas poden mostrar determinados rexistros ou campos dos rexistros e, se é necesario, poden ordenar estes rexistros. Unha consulta pode aplicarse a unha táboa ou a varias, se estas enlázanse a través de campos de datos en común.

Para acceder a esta orde...

In a database file window, click the Queries icon.


As consultas serven para localizar rexistros nas táboas de datos segundo criterios específicos. Na entrada Consultas, que tamén recibe o nome de "Depósito de consultas", lístanse as entradas creadas para as bases de datos.

Impresión de consultas

Para imprimir unha consulta ou táboa:

  1. Abra un documento de texto (ou un documento de folla de cálculo, se prefire as súas funcións de impresión).

  2. Abra o ficheiro da base de datos e prema na icona de Táboa se desexa imprimir táboas ou na icona de Consulta para imprimir consultas.

  3. Arrastre o nome da consulta ou táboa á folla de cálculo ou documento de texto. Iso abrirá a caixa de diálogo Inserir columnas da base de datos.

  4. Decida que columnas = campos de datos desexa incluír. Tamén pode premer no botón Formato automático e seleccionar o tipo de formatado correspondente. Peche a caixa de diálogo.

    A consulta ou táboa inserirase no seu documento.

  5. Imprima o documento, escollendo Ficheiro - Imprimir.

Icona Suxestión

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Ordenación e filtraxe de datos

Permite ordenar e filtrar os datos nunha táboa de consulta.

Deseño de consulta

Con Deseño de consulta pode crear e editar unha consulta ou visualización.

Barra Deseño de consulta

Ao crear ou editar consultas SQL, utilice as iconas da barra Deseño de consulta para controlar a visualización dos datos.

Consultar en varias táboas

O resultado da consulta pode conter datos de varias táboas no caso de que estean ligadas entre si polos campos de datos adecuados.

Formulación de criterios de consulta

Pode indagar que operadores e ordes pode utilizar para formular as condicións de filtraxe dunha consulta.

Execución de funcións

Pode facer cálculos cos datos da táboa e almacenar os resultados das consultas.

Precisamos da súa axuda!