Data Source Title

Especifica a localización do ficheiro de axenda de enderezos e o nome co que se vai listar a fonte de datos no explorador de fontes de datos.

Para acceder a esta orde...

Asistentes de fontes de datos de enderezos - Título da fonte de datos


Localización

Especifica a localización do ficheiro de base de datos.

Explorar

Especifica a localización mediante unha caixa de diálogo de ficheiro.

Posibilitar o acceso a esta axenda de enderezos desde todos os módulos de LibreOffice

Registers the newly created database file in LibreOffice. The database will then be listed in the Data sources pane (+Shift+F4). If this check box is cleared, the database will be available only by opening the database file.

Nome da axenda de enderezos

Especifica o nome da fonte de datos.

Precisamos da súa axuda!