Configuración adicional

Permítelle configurar opcións adicionais para os datos de enderezos LDAP e para outras fontes de datos externas.

Para acceder a esta orde...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Configuración

Abre unha caixa de diálogo en que pode configurar opcións adicionais.

Se selecciona LDAP na primeira páxina, móstrase a páxina LDAP.

Precisamos da súa axuda!