Asistente de conversi贸n de euros

Converte as cantidades de moeda atopadas nos documentos do Calc do LibreOffice e en campos e t谩boas dos documentos do Writer do LibreOffice a euros.

S贸 se converten os ficheiros pechados. 脡 pos铆bel, no entanto, utilizar o Conversor de euros nun documento de Calc aberto. Nese caso, 谩brese unha caixa de di谩logo independente, descrita ao final desta secci贸n.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Conversor de euros.


Icona Aviso

S贸 se converten moedas de pa铆ses integrados na Uni贸n Monetaria Europea.


Extensi贸n

Documento 煤nico de LibreOffice Calc

Converte un ficheiro do Calc do LibreOffice. Para converter campos e t谩boas do Writer do LibreOffice, marque primeiro Converter tam茅n campos e t谩boas nos documentos de texto.

Todo o cartafol

Converte todos os documentos e modelos do Calc do LibreOffice e do Writer do LibreOffice que haxa no directorio seleccionado.

Moedas

Especifica a moeda que ser谩 convertida en euros.

Cartafol fonte/Documento fonte

Indica o directorio ou o nome do documento que hai que converter.

...

Abre unha caixa de di谩logo para seleccionar o directorio ou documento desexados.

Inclu铆r subcartafoles

Indica se se incl煤en todos os subcartafoles do directorio seleccionado.

Converter tam茅n campos e t谩boas en documentos de texto

Converte as cantidades de moeda atopadas en campos e t谩boas dos documentos do Writer do LibreOffice.

Icona Aviso

Os valores do documento de texto situados f贸ra dos campos ou t谩boas non se converten.


Desprotexer temporalmente a folla sen consulta

Especifica que a protecci贸n da folla estar谩 desactivada durante a conversi贸n e que se reactivar谩 a continuaci贸n. Se a protecci贸n da folla tiver un contrasinal, ver谩 unha caixa de di谩logo para introducir o contrasinal.

Cartafol de destino

Especifica o cartafol e a ruta nas que se gardan os ficheiros convertidos.

...

Abre unha caixa de di谩logo na que pode seleccionar un directorio no que gardar os ficheiros convertidos.

Cancelar

Pecha o conversor de euros.

Axuda

Activa a axuda para a caixa de di谩logo.

Converter

Inicia a conversi贸n.

Durante a conversi贸n m贸strase unha p谩xina informativa do seu progreso.

Volver

Retorna 谩 primeira p谩xina do Conversor de euros.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Icona

Conversor de euros

A caixa de di谩logo Conversor de euros cont茅n as seguintes funci贸ns:

Todo o documento

Converts the entire document.

Moedas

Specifies the currency to be converted into euros.

Selecci贸n

Se non marcou a caixa de verificaci贸n Documento completo ter谩 que seleccionar as celas que desexe converter neste intervalo. Seleccione unha opci贸n e, a seguir, prema nas entradas desexadas no campo Modelos/Intervalos monetarios. O intervalo seleccionado m贸strase como tal no documento. Prema en Converter para realizar a conversi贸n.

Estilos de cela

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Celas de moeda na folla actual

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Celas de moeda en todo o documento

All currency cells in the active document will be converted.

Intervalo seleccionado

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Intervalos monetarios/Modelos

Displays the ranges to be converted from the list.

Precisamos da s煤a axuda!