Continuación do conversor de documentos

Especifica, para cada tipo de modelo e de documento, o cartafol de lectura e o de gravación.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Conversor de documentos


Modelos

Determina se os modelos deben convertirse e como.

Modelos de texto

Teña en conta que a etiqueta "Modelos de texto" cambia segundo as seleccións feitas na páxina anterior. Por exemplo, se os documentos seleccionados son de Microsoft Word, na etiqueta aparece "Modelos de Word".

Indica que os modelos han de ser convertidos.

Incluír subcartafoles

Indica que tamén se han buscar ficheiros coincidentes nos subdirectorios do directorio seleccionado.

Importar de

Indica o directorio que contén os ficheiros orixinais.

Gardar en

Indica o directorio no que se han escribir os ficheiros de destino.

...

Abre unha caixa de diálogo para seleccionar a ruta desexada.

Documentos

Determina se os documentos se converten e como.

Documentos de texto

Teña en conta que a etiqueta "Documentos de texto" cambia segundo as seleccións feitas na páxina anterior. Por exemplo, se os documentos seleccionados son de Microsoft Word, na etiqueta aparece "Documentos de Word".

Indica que os documentos han de ser convertidos.

Incluír subcartafoles

Indica que tamén se han buscar ficheiros coincidentes nos subdirectorios do directorio seleccionado.

Importar de

Indica o directorio que contén os ficheiros orixinais.

Gardar en

Indica o directorio no que se han escribir os ficheiros de destino.

...

Abre unha caixa de diálogo para seleccionar a ruta desexada.

Pode continuar na páxina seguinte do Conversor de documentos.

Precisamos da súa axuda!