Conversor de documentos - Páxina 1

Indica o tipo de documentos do Office da Microsoft que se han converter.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Conversor de documentos


Microsoft Office

Converte documentos de Microsoft Office a formato OpenDocument.

Documentos de Word

Converte documentos en formato *.doc de Microsoft Word en documentos *.odt de OpenDocument.

Documentos de Excel

Converte documentos en formato *.xls de Microsoft Excel en documentos *.ods de OpenDocument.

Documentos de PowerPoint

Converte documentos en formato *.ppt de Microsoft PowerPoint en documentos *.odp de OpenDocument.

Crear ficheiro de rexistro

Crea un ficheiro de rexistro no cartafol de traballo que mostra os documentos convertidos.

Pode continuar na páxina seguinte do Conversor de documentos.

Precisamos da súa axuda!