Asistente de elementos de grupo: Crear grupo de opcións

Especifica unha etiqueta para o grupo de opcións.

Para acceder a esta orde...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Last page of wizards.


Que lenda desexa dar ao grupo de opcións?

Especifica a etiqueta para a caixa de opcións. A etiqueta da caixa de grupo móstrase no formulario. O texto escrito aquí corresponde á propiedade Etiqueta da caixa de grupo.

Precisamos da súa axuda!