Asistente de elementos de grupo: Valores de campo

Atribúe un valor de referencia a cada campo de opcións.

Seleccione un campo da lista de campos de opción e introduza o valor de referencia correspondente.

Para acceder a esta orde...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


Que valor desexa asignar a cada opción?

Seleccione un número ou texto como valor de referencia para o campo de opción seleccionado.

Campos de opción

Seleccione o campo de opción ao que desexa atribuír o valor de referencia.

Precisamos da súa axuda!