Asistente de elementos de grupo

O asistente de elementos de grupo iníciase automaticamente ao inserir unha caixa de grupo nun documento.

Para acceder a esta orde...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


Asistente de elementos de grupo: Datos

Especifica os campos de opción contidos na caixa de grupo.

Asistente de elementos de grupo: Selección de campo predefinido

Determina que se vai seleccionar un campo de opción como predefinido.

Asistente de elementos de grupo: Valores de campo

Atribúe un valor de referencia a cada campo de opcións.

Asistente de elementos de grupo: Campo de base de datos

Esta páxina é visíbel se está ligada a unha base de datos. Especifica se os valores de referencia deben gardarse na base de datos.

Asistente de elementos de grupo: Crear grupo de opcións

Especifica unha etiqueta para o grupo de opcións.

Cancelar

Premendo en Cancelar péchase a caixa de diálogo sen gardar ningunha alteración.

Volver

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Seguinte

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Crear

Crea o obxecto.

Precisamos da súa axuda!