Exportar HTML - Páxina 6

Define as cores da publicación.

O formatado do texto obtense a partir dun debuxo ou presentación. Esta páxina omítese se desmarca a caixa de verificación Crear portada ou se selecciona Automático ou exportación WebCast.

Para acceder a esta orde...

Menú do Draw do LibreOffice ou do Impress do LibreOffice Ficheiro - Exportar, seleccione o tipo de ficheiro HTML, páxina 6 do asistente.


Seleccionar esquema de cores

Determina o esquema de cores e as cores para o texto e o fondo.

Aplicar esquema de cores do documento

Determina as cores a partir dos estilos utilizados no documento actual.

Usar as cores do explorador

Utiliza as cores predefinidas do explorador web do usuario.

Utilizar esquema de cores personalizado

Permite definir as súas propias cores nalgúns dos obxectos da presentación.

Texto

Abre a caixa de diálogo Cor , onde pode seleccionar a cor do texto da presentación.

Hiperligazón

Abre a caixa de diálogo Cor, onde pode seleccionar a cor da hiperligazón da presentación.

Ligazón activa

Abre a caixa de diálogo Cor, onde pode seleccionar a cor da ligazón activa da presentación.

Ligazón visitada

Abre a caixa de diálogo Cor, onde pode seleccionar a cor da ligazón visitada da presentación.

Fondo

Abre a caixa de diálogo Cor, onde pode seleccionar a cor de fondo da presentación.

Precisamos da súa axuda!