Exportar HTML - Páxina 4

Especifica a información que desexa mostrar na portada da publicación.

Pode omitir esta páxina se desmarca a opción Crear portada ou se selecciona Automático ou WebCast nas páxinas anteriores do asistente.

Para acceder a esta orde...

Menú do Draw do LibreOffice ou do Impress do LibreOffice Ficheiro - Exportar, seleccione o tipo de ficheiro HTML, páxina 4 do asistente.


Información para a portada

Autor

Especifica o nome do autor da publicación.

Enderezo de correo electrónico

Especifica o enderezo de correo electrónico.

A súa páxina principal

Especifica o seu sitio web. Insire unha hiperligazón na publicación.

Información adicional

Especifica o texto adicional que se vai mostrar na portada.

Precisamos da súa axuda!