Asistente de informes - Opcións de ordenación

Seleccione os campos que vai utilizar para ordenar o informe. Os campos poden ordenarse en catro niveis como máximo, sexa de forma ascendente ou descendente. Os campos agrupados só poden ordenarse dentro de cada grupo.

Para acceder a esta orde...

Prema en Usar o asistente para crear un informe na xanela do ficheiro de base de datos.


Ordenar por

Seleccione o primeiro campo que se usará para ordenar o informe.

Despois, por

Seleccione un campo adicional para ordenar o informe.

Ascendente

Ordena o contido do campo de modo ascendente.

Descendente

Ordena o contido do campo de modo descendente.

Máis información sobre o Asistente de informes- Escoller deseño

Precisamos da súa axuda!