Asistente de informes

Activa o asistente para a creación de informes.

Para acceder a esta orde...

Prema en Usar o asistente para crear un informe na xanela do ficheiro de base de datos.


Crear, usar e editar informes de bases de datos

Seleccione as propiedades do informe.

Asistente de informes- Selección de campo

Especifica tanto a táboa ou consulta para a que está a crear o informe como os campos que desexa incluír no mesmo.

Asistente de informes - Etiquetaxe de campos

Especifica como quere etiquetar os campos vostede.

Asistente de informes - Agrupamento

Pódense agrupar os rexistros dun informe baseado nos valores de un ou máis campos. Seleccione os campos que se usarán para agrupar o informe resultante. Pódense agrupar ata catro campos por informe. Se agrupa máis de un campo, o LibreOffice aniña os grupos segundo o seu nivel.

Asistente de informes - Opcións de ordenación

Seleccione os campos que vai utilizar para ordenar o informe. Os campos poden ordenarse en catro niveis como máximo, sexa de forma ascendente ou descendente. Os campos agrupados só poden ordenarse dentro de cada grupo.

Asistente de informes- Escoller deseño

Escolla o deseño de entre os diferentes modelos e estilos, así como a orientación vertical ou horizontal da páxina.

Asistente de informes - Crear informe

Pódense crear informes dinámicos ou estáticos. Os dinámicos mostran os datos actuais e os estáticos mostran sempre os mesmos datos que había no momento da súa creación.

Cancelar

Premendo en Cancelar péchase a caixa de diálogo sen gardar ningunha alteración.

Volver

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Seguinte

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Precisamos da súa axuda!