Asistente de informes

Activa o asistente para a creación de informes.

Para acceder a esta orde...

Prema en Usar o asistente para crear un informe na xanela do ficheiro de base de datos.


Crear, usar e editar informes de bases de datos

Seleccione as propiedades do informe.

Asistente de informes- Selección de campo

Especifica tanto a táboa ou consulta para a que está a crear o informe como os campos que desexa incluír no mesmo.

Asistente de informes - Etiquetaxe de campos

Especifica como quere etiquetar os campos vostede.

Asistente de informes - Agrupamento

Pódense agrupar os rexistros dun informe baseado nos valores de un ou máis campos. Seleccione os campos que se usarán para agrupar o informe resultante. Pódense agrupar ata catro campos por informe. Se agrupa máis de un campo, o LibreOffice aniña os grupos segundo o seu nivel.

Asistente de informes - Opcións de ordenación

Seleccione os campos que vai utilizar para ordenar o informe. Os campos poden ordenarse en catro niveis como máximo, sexa de forma ascendente ou descendente. Os campos agrupados só poden ordenarse dentro de cada grupo.

Asistente de informes- Escoller deseño

Escolla o deseño de entre os diferentes modelos e estilos, así como a orientación vertical ou horizontal da páxina.

Asistente de informes - Crear informe

Pódense crear informes dinámicos ou estáticos. Os dinámicos mostran os datos actuais e os estáticos mostran sempre os mesmos datos que había no momento da súa creación.

Cancelar

Premendo en Cancelar péchase a caixa de diálogo sen gardar ningunha alteración.

Volver

Observe a selección realizada na caixa de diálogo anterior. Non se alterou a configuración. Este botón só se poderá activar a partir da páxina dúas.

Seguinte

Prema no botón Seguinte e o asistente usa a configuración do diálogo actual e continúa para o paso seguinte. Se estiver no derradeiro paso, este botón tórnase Crear.

Precisamos da súa axuda!