Asistente de axenda - Elementos da axenda

Especifica os temas que desexa imprimir no modelo de axenda.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Temas

Introduza os temas da axenda. Use os botóns Mover arriba e Mover abaixo para ordenalos.

Inserir

Insire unha nova liña baleira de tema enriba da actual.

Eliminar

Elimina a liña de tema actual.

Mover cara a arriba

Move cara a arriba o tema actual.

Mover cara a abaixo

Move cara a abaixo o tema actual.

Ir ao Asistente de cartas - Nome e localización

Precisamos da súa axuda!