Asistente de axenda - Nomes

Especifica os nomes que se van incluír na axenda.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Convocatoria de reunión - Nomes.


Reunión convocada por

Especifica se é necesario incluír unha liña que permita introducir o nome da persoa que convocou a reunión.

Presidente

Especifica se é necesario incluír unha liña para introducir os observadores.

Relator de actas

Especifica se é necesario incluír unha liña para introducir os participantes na reunión.

Moderador

Especifica se é necesario incluír unha liña para introducir os observadores.

Participantes

Especifica se é necesario incluír unha liña para introducir os participantes na reunión.

Observadores

Especifica se é necesario incluír unha liña para introducir os observadores.

Persoal de apoio

Especifica se é necesario incluír unha liña para introducir os participantes na reunión.

Ir ao Asistente de axenda - Nomes

Precisamos da súa axuda!