Asistente de axenda - Nomes

Indica os nomes que se van incluír na axenda.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


Reunión convocada por

Indica se é necesario incluír unha liña que permita introducir o nome da persoa que convocou a reunión.

Presidente

Indica se é necesario incluír unha liña para introducir os observadores.

Relator de actas

Indica se é necesario incluír unha liña para introducir os participantes na reunión.

Moderador

Indica se é necesario incluír unha liña para introducir os observadores.

Participantes

Indica se é necesario incluír unha liña para introducir os participantes na reunión.

Observadores

Indica se é necesario incluír unha liña para introducir os observadores.

Persoal de apoio

Indica se é necesario incluír unha liña para introducir os participantes na reunión.

Ir ao Asistente de axenda - Nomes

Axúdenos, por favor!