Asistente de Fax - Remitente e destinatario

Especifica a información do remitente e do destinatario do fax.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Fax - Remitente e destinatario.


Utiliza os datos do usuario no enderezo do remitente

Insire marcadores de posición para o enderezo no modelo de fax, onde, máis adiante, introducirá os datos reais.

Novo enderezo do remitente

Seleccióneo para introducir os datos de enderezo nas caixas de texto presentes. Os datos insírense como texto normal no documento de fax.

(Campos de datos de enderezo)

Introduza os datos do enderezo do remitente.

Usar marcadores de posición como enderezo do receptor

Insire marcadores de posición para o enderezo no modelo de fax, onde, máis adiante, introducirá os datos reais.

Usar a base de datos de enderezos para combinar correspondencia

Insire campos de base de datos para unha posterior combinación de correspondencia co documento de fax.

Ir ao Asistente de Fax - Pé de páxina

Precisamos da súa axuda!