Asistente de Fax - Elementos para incluír

Especifica os elementos do fax que se imprimen.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Fax - Elementos que deben ser incluídos.


Logo

Inclúe un logotipo da empresa.

Data

Inclúe un campo de datos.

Tipo de mensaxe

Inclúe unha liña de tipo de mensaxe, selecciónea na caixa de lista.

Liña de asunto

Inclúe unha liña de asunto.

Saúdo

Inclúe un saúdo. Seleccióneo na caixa de lista.

Frase de despedida

Inclúe unha fórmula cordial de despedida, seleccióneo na caixa de lista.

Pé de páxina

Inclúe un pé de páxina.

Ir ao Asistente de Fax - Remitente e destinatario

Precisamos da súa axuda!