Asistente de cartas - Nome e localización

Indica onde e baixo que nome se vai gardar o modelo.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Wizards - Letter - Name and Location.


Nome do modelo

Indica o título do modelo de documento.

Ruta

Introduza a ruta e o nome do ficheiro do modelo ou prema no botón ... para seleccionalos.

Crear unha carta a partir deste modelo

Garda e pecha o modelo e, a seguir, abre un documento novo sen título baseado no modelo.

Facer cambios manuais a este modelo de carta

Garda o modelo e manteno aberto para editalo.

Visión xeral do Asistente de cartas

Axúdenos, por favor!