Asistente de cartas - Pé de páxina

Especifica os elementos que se van incluír no espazo do pé de páxina.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Carta - Rodapé.


Pé de páxina

Introduza o texto das liñas de pé de páxina.

Incluír só na segunda páxina e seguintes

Seleccione esta opción para suprimir o pé de páxina da primeira páxina.

Incluír os números de páxina

Inclúe números de páxina no modelo de carta.

Ir ao Asistente de cartas - Nome e localización

Precisamos da súa axuda!