Asistente de cartas - Destinatario e remitente

Define os datos do destinatario e do remitente.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Carta - Destinatario e remitente.


Enderezo do remitente

Especifica a información do seu enderezo.

Utiliza os datos do usuario no enderezo do remitente

Utilice os datos de enderzo de LibreOffice - Datos de usuario na caixa de diálogo Opcións.

Novo enderezo do remitente

Utiliza os datos de enderezo das seguintes caixas de texto.

Nome

Especifica o nome do remitente.

Rúa

Especifica o enderezo da rúa do remitente.

CP/País/Cidade

Especifica os dados de enderezo do remitente.

Enderezo do destinatario

Especifica a información tocante ao enderezo do destinatario.

Usar marcadores de posición no enderezo do destinatario

Especifica que se insiran os campos de marcadores de posición no modelo de carta.

Usar a base de datos de enderezos para combinar correspondencia

Os campos de base de datos de enderezos insírense no modelo de carta.

Asistente de cartas - Pé de páxina

Precisamos da súa axuda!