Asistente de cartas - Elementos impresos

Define os elementos a incluír no modelo de carta

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Carta - Elementos impresos.


Logo

Inclúe un logotipo no modelo de carta.

Enderezo do remitente na xanela do sobre

Inclúe un enderezo de remite en pequeno no modelo de carta.

Sinaturas de carta

Inclúe unha liña con referencias a unha carta comercial no modelo de carta.

Liña de asunto

Inclúe unha liña de asunto no modelo de carta.

Saúdo

Inclúe un saúdo no modelo de carta, seleccióneo na caixa de lista.

Marcas de dobra

Inclúe marcas de dobra no modelo de carta.

Frase de despedida

Inclúe unha frase de despedida no modelo de carta. Selecciónea na caixa de lista.

Pé de páxina

Inclúe un rodapé no modelo de carta.

Ir ao Asistente de cartas - Destinatario e remitente

Precisamos da súa axuda!