Asistente de cartas - Deseño de páxina

Especifica se se vai crear unha carta persoal ou comercial. As opcións dispoñíbeis nas seguintes páxinas varían conforme a súa escolla.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Carta - Deseño de páxina.


Escolla o tipo de carta e o deseño de páxina

Escolla entre crear un modelo de carta comercial ou persoal.

Carta comercial

Especifica que se vai crear un modelo de carta comercial.

Carta persoal formal

Especifica que pretende crear unha carta persoal formal.

Carta persoal

Especifica que pretende crear unha carta persoal.

Deseño de páxina

Seleccione o deseño do modelo de carta.

Usar papel timbrado con elementos preimpresos

Especifica se vai usarse papel con logotipos impresos, enderezos ou liñas de pés de páxina. O asistente mostra a seguir a páxina de deseño do papel timbrado.

Ir ao Asistente de cartas - Deseño de papel timbrado

Precisamos da súa axuda!