Asistentes

Guíano na creación de cartas comerciais e persoais, fax, axendas, presentacións, etc.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Wizards.


Carta...

Inicia o asistente de modelos de carta.

Fax...

Abre o Asistente de fax. O asistente axúdao a crear modelos de documentos de fax. Pode imprimir os documentos de fax nunha impresora ou nunha máquina de fax, se dispón de software controlador.

Axenda...

Inicia o asistente para axudalo a crear un modelo de axenda.

Conversor de documentos...

Copia e converte documentos ao formato XML de OpenDocument usado por LibreOffice.

Conversor de euros

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Fonte de datos de enderezos

Este asistente rexistra unha axenda de enderezos existente como fonte de datos en LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!