Activouse a Autocorrección

1o ... substituíuse por 1° ...

A Autocorrección corrixiu o texto, convertindo os sufixos de números ordinais en superíndices.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Precisamos da súa axuda!