Activouse a corrección automática

Recoñecéronse e aplicáronse os atributos negra e subliñado

A corrección automática modificou o texto e aplicou automaticamente os atributos de texto negra e/ou subliñado.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Ferramentas - Corrección automática - Opcións de corrección automática.


Axúdenos, por favor!