Activouse a Autocorrección

Ignoráronse os espazos duplos

A Autocorrección corrixiu o texto e reduciu a simples os espazos múltiplos introducidos.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Precisamos da súa axuda!