Activouse a corrección automática

Substituíronse comiñas duplas (")

A >Corrección automática corrixiu o seu texto e substituíu as comiñas duplas por comiñas tipográficas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Corrección automática - Opcións de corrección automática - Opcións rexionais.


Axúdenos, por favor!