Activouse a corrección automática

Substituíronse comiñas duplas (")

A >Corrección automática corrixiu o seu texto e substituíu as comiñas duplas por comiñas tipográficas.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Axúdenos, por favor!