Activouse a corrección automática

Realizouse unha substitución

A Corrección automática substituíu unha palabra.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Ferramentas - Corrección automática - Opcións de corrección automática.


Axúdenos, por favor!