Activouse a Autocorrección

Corrixiuse o uso de dúas letras maiúsculas no inicio de palabra e de frase

A Autocorrección corrixiu o texto de modo que non haxa palabras con dúas maiúsculas iniciais no principio de frase.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Precisamos da súa axuda!