Activouse a Autocorrección

Inicie as frases con letra maiúscula

O seu texto corrixiuse coa Autocorrección de modo que as palabras situadas despois dun carácter indicador de fin de frase (punto, exclamación ou interrogación) comezan por letra maiúscula.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Precisamos da súa axuda!