Activouse a Autocorrección

Corrixiuse o uso de DÚas MAiúsculas INiciais

Corrixíronse e substituíronse erros de escritura, como "PAlabra" por "Palabra", coa función Autocorrección.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Precisamos da súa axuda!