Xestión de marcadores

Icona

Utilice a icona Engadir a marcadores para inserir un marcador na páxina de Axuda mostrada.

Os marcadores encóntranse no separador Marcadores.

Nos menús de contexto dos marcadores encóntranse as seguintes ordes:

Precisamos da súa axuda!