As referencias da Axuda sobre a configuración predeterminada do programa nun sistema que está configurado de modo predeterminado. As descricións de cores, accións do rato ou outros elementos poden ser diferentes entre o programa e o sistema.

O sistema de axuda do LibreOffice fornece un acceso doado á información e a asistesncia. Hai varias maneiras de atopar o que se anda a buscar no contorno de axuda: Pódese buscar unha palabra chave determinada no Índice analítico, realizar unha procura de texto completo en Atopar ou mirar unha lista xerárquica dos Temas.

Axúdenos, por favor!