Teclas de atallo de bases de datos

A seguinte é unha lista de teclas de atallo dispoñíbeis nas bases de datos.

Tamén é posíbel usar as teclas de atallo xerais de LibreOffice

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Teclas de atallo de bases de datos

No deseño de consulta

Teclas de atallo

Efecto

F6

Salta entre as áreas do deseño de consulta.

Eliminar

Elimina unha táboa do deseño de consulta.

Tabulación

Selecciona a liña de conexión.

Maiús+F10

Abre o menú de contexto.

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Xanela propiedades de control

Teclas de atallo

Efecto

Abre a caixa de combinación.

Pecha a caixa de combinación.

Maiús+Intro

Insire unha nova liña.

Frecha cara a arriba

Sitúa o cursor na liña anterior.

Frecha cara a abaixo

Sitúa o cursor na liña seguinte.

Intro

Completa a entrada no campo e sitúa o cursor no campo seguinte.

Enfoca (se non está en modo deseño) o primeiro control, que é o primeiro dos listados no Explorador de formularios.


Atallos para a creación de caixas de diálogo de Basic

Teclas de atallo

Efecto

Salta entre os separadores.

Salta entre os separadores.

F6

Jumps between windows.

Tabulación

Selección dos campos de control.

Maiús + Tab

Selección dos campos de control en dirección contraria.

Insire o control seleccionado.

Tecla de frecha

Move o control seleccionado en pasos de 1 mm na dirección respectiva. En modo edición de punto, cambia o tamaño do control seleccionado.

En modo edición de punto, salta á seguinte agarradoira.

En modo edición de punto, salta á agarradoira anterior.

Esc

Sae da selección actual.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Teclas de atallo

Efecto

Barra de espazos

Alterna a selección de fila, excepto cando a fila está en modo edición.

Toggles row selection.

Maiús+Barra de espazos

Selects the current column.

Moves pointer to the first row.

Moves pointer to the last row.


Precisamos da súa axuda!