Teclas de atallo xerais en LibreOffice

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Uso das teclas de atallo

Pódese acceder a boa parte das funcionalidades da aplicación a través de teclas de atallo. Por exemplo, as teclas de atallo aparecen a carón da entrada Abrir do menú Ficheiro. Para acceder a esta función, manteña premida a tecla e, a seguir, prema na tecla O. Solte ambas as dúas teclas cando apareza a caixa de diálogo.

Case todas as operacións do aplicativo poden efectuarse co rato ou co teclado indistintamente.

Introducir caracteres de Unicode

You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted.

The default Unicode conversion shortcut is and in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose Tools - Customize - Keyboard and select Category:Options with Function:Toggle Unicode Notation.

Uso das teclas de atallo nas caixas de diálogo de control

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the Spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Pressing Esc closes the dialog without saving changes.

Teclas de atallo para accións do rato

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Campos prácticos de entrada de texto

 1. Pode abrir un menú de contexto que contén algunha das ordes máis usadas.

 2. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 3. Prema dúas veces nunha palabra para seleccionala.

 4. Se preme tres veces nun campo de entrada de texto selecciona todo o campo, se o fai nun documento de texto selecciona a frase completa.

 5. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 6. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 7. INSRT is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again.

 8. É posíbel usar a función arrastar e soltar dentro e fóra das caixas de texto.

 9. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Interrupción de macros

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

Lista das teclas de atallo xerais de LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Teclas de atallo para controlar caixas de diálogo

Teclas de atallo

Efecto

Tecla Intro

Activates the focused button in a dialog.

Esc

Pecha a acción ou caixa de diálogo. Se está na Axuda de LibreOffice: sobe un nivel.

Barra de espazos

Cambia a caixa de selección enfocada nas caixas de diálogo.

Teclas de frecha

Cambia o campo de control activo nunha sección de opcións das caixas de diálogo.

Tabulación

Focaliza a seguinte sección ou elemento das caixas de diálogo.

Maiús + Tab

Enfoca o elemento ou sección anterior nas caixas de diálogo.

Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the Esc key.


Teclas de atallo para controlar documentos e xanelas

Teclas de atallo

Efecto

Abre un documento.

Garda o documento actual.

Crea un novo documento.

Abre o diálogo Modelos.

Imprime o documento.

Activa a barra de ferramentas Atopar.

Activa a caixa de diálogoLocalizar e substituír.

Busca o último termo de busca inserido.

Debuxa de novo a visualización do documento.

Activa ou desactiva o cursor de selección no texto só de lectura.

Na Axuda de LibreOffice: salta á páxina principal.

Maiús+F2

Turns on Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

F6

Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source.

Maiús+F6

Enfoca a subxanela anterior.

+F6

Sets focus in the document canvas/data source.

F10

Activates the first menu (File menu).

Maiús+F10

Abre o menú de contexto.

+Shift+F10

Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Shows/hides main menu.

+F4 or +F4

Closes the current document. Closes LibreOffice when the last open document is closed.

Sae do aplicativo.


Teclas de atallo para editar ou formatar documentos

Teclas de atallo

Efecto

Ao situalo no inicio dunha cabeceira, insírese unha tabulación.

Intro (se foi seleccionado un obxecto OLE)

Activa o obxecto OLE seleccionado.

Intro (se está seleccionado un obxecto de debuxo ou de texto)

Activa o modo de entrada de texto.

Corta os elementos seleccionados.

Copia os elementos seleccionados.

Pega o contido do portapapeis.

Pega texto sen formato do portapapeis. Este texto pégase usando o formato que exista no punto de inserción.

Abre a caixa de diálogo Pegado especial.

Selecciona todo.

Desfai a última acción.

Refai a última acción.

Repite a última orde.

The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic.

The "Bold" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold.

The "Underlined" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also underlined.

+M

Removes direct formatting from selected text or objects (as in Format - Clear Direct Formatting).


Teclas de atallo na Galería

Teclas de atallo

Efecto

Tabulación

Desprazamentos entre áreas.

Maiús + Tab

Moves backwards between areas.


Shortcut keys in the New Theme area of the Gallery:

Teclas de atallo

Efecto

Frecha cara a arriba

Move a selección unha posición cara a arriba.

Frecha cara a abaixo

Move a selección cara a abaixo.

Opens the Properties dialog.

Maiús+F10

Abre o menú de contexto.

Actualiza o tema seleccionado.

Abre a caixa de diálogo Introducir título.

Elimina o tema seleccionado.

Inserir

Inserts a new theme.


Shortcut keys in the Gallery Preview area:

Teclas de atallo

Efecto

Inicio

Salta á primeira entrada.

Fin

Salta á última entrada.

Frecha cara á esquerda

Selecciona o seguinte elemento da Galería á esquerda.

Frecha cara á dereita

Selecciona o seguinte elemento da Galería á dereita.

Frecha cara a arriba

Selecciona o seguinte elemento da Galería situado arriba.

Frecha cara a abaixo

Selecciona o seguinte elemento da Galería situado abaixo.

Avanzar páxina

Scrolls up one screen.

Seguinte páxina cara a abaixo

Scrolls down one screen.

Insire o obxecto seleccionado no documento actual como obxecto ligado.

Insire unha copia do obxecto seleccionado no documento actual.

Abre a caixa de diálogo Introducir título.

Alterna entre a visualización de temas e a de obxectos.

Barra de espazos

Alterna entre a visualización de temas e a de obxectos.

Intro

Alterna entre a visualización de temas e a de obxectos.

Step backward (only in object view).

Retorna á visión xeral principal.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Teclas de atallo

Efecto

Barra de espazos

Alterna a selección de fila, excepto cando a fila está en modo edición.

Toggles row selection.

Maiús+Barra de espazos

Selects the current column.

Moves pointer to the first row.

Moves pointer to the last row.


Teclas de atallo para obxectos de debuxo

Teclas de atallo

Efecto

Select the toolbar with F6. Use the Down Arrow and Right Arrow keys to select the desired toolbar icon and press +Enter.

Insire un obxecto de debuxo.

Select the document with +F6 and press Tab.

Selecciona un obxecto de debuxo.

Tabulación

Selecciona o seguinte obxecto de debuxo.

Maiús + Tab

Selecciona o obxecto de debuxo anterior.

Selecciona o primeiro obxecto de debuxo.

Selecciona o último obxecto de debuxo.

Esc

Finaliza a selección de obxecto de debuxo.

Esc (en modo selección de identificador)

Exits Handle Selection Mode and return to Object Selection Mode.

Frecha cara a arriba/abaixo/dereita/esquerda

Moves the selected point (the snap-to-grid functions are temporarily disabled, but end points still snap to each other).

Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode).

Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode).

Rotates a drawing object (in Rotation Mode).

Opens the properties dialog for a drawing object.

Activa o modo selección de punto para o obxecto de debuxo seleccionado.

Barra de espazos

Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection.

O punto seleccionado pestanexa unha vez por segundo.

Maiús+Barra de espazos

Selects an additional point in Point Selection mode.

Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode).

In Rotation mode, the center of rotation can also be selected.

Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode)

Sitúase un novo obxecto de debuxo, de tamaño predefinido, no centro da visualización actual.

+Enter at the Selection icon

Activa o primeiro obxecto de debuxo no documento.

Esc

Leaves the Point Selection mode. The drawing object is selected afterwards.

Edits a point of a drawing object (Point Edit mode).

Calquer texto ou tecla numérica

Se está seleccionado un obxecto de debuxo, cambia ao modo edición e sitúa o cursor na fin do texto do obxecto de debuxo. Insírese un carácter imprimíbel.

A posición do centro dos obxectos é fixa

Prema na tecla Maiús ao crear ou escalar un obxecto gráfico

A proporción da largura do obxecto pola altura é fixa.


Precisamos da súa axuda!