Contraste

Especifica o contraste da visualización da imaxe gráfica seleccionada. Os valores posíbeis van de -100% (sen contraste) a +100% (contraste total).

Icona

Contraste

Axúdenos, por favor!