Contraste

Especifica o contraste da visualización da imaxe gráfica seleccionada. Os valores posíbeis van de -100% (sen contraste) a +100% (contraste total).

Icon

Contraste

Precisamos da súa axuda!